Mikä on Uuva Oy?

Uuva Oy on laskujen elinkaaren kokonaisvaltaista hallintaa tarjoava yritys, palveluvalikoiman sisältäessä niin laskutus-, perintä-, rahoitus- kuin lakipalvelutkin. Pähkinänkuoressa; haluamme helpottaa kaiken kokoisten yritysten arkea, mitä rahaliikenteeseen tulee.
Yritykset voivat ulkoistaa laskutukseen tai taloudenhallintaansa liittyvät tarpeensa meidän huoleksemme ja me puolestamme teemme laskutuksesta asiakkaillemme mahdollisimman vaivatonta sekä läpinäkyvää; laskutuksen statistiikkaa voi halutessaan seurata palvelumme kautta reaaliajassa. Emme myöskään jää tuleen makaamaan, vaan kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Palveluihimme luottavatkin sadat yritykset useilta eri toimialoilta. Edelläkävijyyttämme edesauttaa kumppanimme, ohjelmistopalveluyritys Onebyte, jolta onnistuu vaativienkin, räätälöityjen asiakasprojektien toteutus.

Arvot ohjaavat Uuvan toimintaa

Rakennamme tänä päivänä vahvasti arvoihimme – positiivisuus, innovatiivisuus ja vastuun kantaminen – pohjautuvaa liiketoimintaa. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja mahdollisimman inhimillisesti niin asiakasyritystemme kuin kuluttajienkin suuntaan.

Uuvan toimitusjohtajana on vuoden 2022 loppupuolelta asti toiminut Sami Alapuro, jolla on pitkä kokemus laskutusalalla työskentelystä. Samille toimitusjohtajana on erityisen tärkeää tuoda Uuvan arvot entistä vahvemmin näkyviin jokapäiväisessä työssä.

”Haluamme tukea henkilöstömme positiivista, inhimillistä, rehellistä ja muita kunnioittavaa asennetta, jotta se tulee selkärangasta”, Sami sanoo.

Vahvuutena työntekijätyytyväisyys

Uuvassa erityistä onkin henkilöstön sitoutuminen työhönsä. Talossa on -tämän päivän mittapuulla- pitkiä työuria ja työssä viihtyminen heijastuu suoraan myös asiakaspalvelun laatuun. Asiakaspalvelu onkin yksi ylpeyden aiheistamme!

Konkreettisin esimerkki työssä viihtyvyydestä lienee eräs controllerimme, joka ei virallisesta eläkkeelle jäämisestään huolimatta millään malta pysyä oloneuvoksena. Jotkut aloittavat tuossa elämänvaiheessa golfin, jotkut jatkavat Uuvalla työskentelyä harrastustasolla.

Saatavien perinnässä totuus on tarua tylsempi

Palveluvalikoimastamme erityisesti asiakasyritystemme saatavien perintä herättää tunteita, mikä on täysin ymmärrettävää. Esiin nouseekin myös ajoittain paikkaansa pitämättömiä väittämiä, esimerkiksi Uuvan liikeideaan tai tapaan toimia liittyen. Varjopuoli, jolta ei liene mahdollista välttyä kun laskutuksen kokonaisvaltaista palvelua tarjoaa.

Noudatamme Uuvalla aina lakia ja hyvää perintätapaa, sekä pyrimme välttämään oikeudenkäyntejä. Perintäasioissa toimimme asiakasyrityksen ja velallisen välillä neuvottelijana pyrkien löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Mikäli siis saat meiltä kirjeen, älä epäröi tarvittaessa olla yhteydessä asiakaspalveluumme! Etsitään yhdessä ratkaisu.

Tausta Uuvan nimelle

Uuvan juuret ulottuvat 1990-luvun alkuun, joten vahvuuksiamme ovat vankka ja monipuolinen kokemus. Halusimme tuoda meille tärkeää suomalaisuutta ja lappilaisia juuriamme entistä vahvemmin esille, joten vuonna 2020 entisestä KTC Finlandista tuli nimenmuutoksen myötä Uuva Oy.

”Uuva” on lyhenne sanasta ”uuvana”, joka on Lapin tuntureilla, erityisesti Inarin ja Enontekiön alueilla, yleisenä elävä varpukasvi. Tämä kasvi tunnetaan erityisesti sitkeydestään ja sopeutumisestaan erilaisiin kasvupaikkoihin. Tällaisena me myös näemme itsemme. Toimintaympäristö elää ja kehittyy jatkuvasti, emmekä me pelkää uudistua tarpeen vaatiessa.