Kundberättelser

Vad säger våra kunder om oss?

Uuva-Customer-Stories-Hurrikaanit

Kim Heino / Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy: Personlig service och enkelt att uträtta ärenden

 

“Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy grundades 1964. En generationsväxling gjordes vid företaget 2009 och samtidigt byttes namnet från Lokakuljetus Oy till Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy. Företaget har 45 anställda och den årliga omsättningen uppgår till över fem miljoner euro. Årligen utför vi över 11 000 olika arbetsuppgifter.

Uuva är ett inhemskt företag, något som inverkade på vårt val av indrivningsföretag. Uuva har en kundportal som ger en lägesbild i realtid. I kundportalen är det enkelt att uträtta ärenden och kommunicera om frågor gällande indrivningen.

Den service vi har fått är personlig, vilket har gjort det lätt, smidigt och tidssparande att sköta ärenden. Också kundportalen har förenklat realtidsuppföljningen av betalningarna och eventuella överlappningar har kunnat förhindras. Dessutom har vi fått personlig, professionell rådgivning i olika indrivningsfall.”

Uuva-Customer-Stories-Confetti

Petri Tuomela / Confetti Oy: Flexibel och pålitlig partner

“Confetti är ett företag som importerar bak- och festtillbehör, grundat 2006. Confetti är en franchisekedja med sju affärer och en aktiv online partiaffär. Confettis tillväxt har främst legat på partihandeln, vilket också påverkar huruvida betalningstransaktioner kan skötas effektivt.

Vi valde Uuva som indrivningsföretag tack vare dess kostnadseffektiva indrivningssystem. Tidigare blev det orimligt dyrt att driva in försenade fakturor, och fördelen med att alls driva in fordringar var försumlig. Den transparenta indrivningsprocessen är tydlig och enkel för kunden. Kommunikationen med Uuva fungerar väl och är flexibel.

Till och med små indrivningsuppdrag har blivit kostnadseffektiva. Att nämna Uuva i påminnelsefakturorna har inverkat positivt på betalningsbeteendet bland de av våra kunder som presterar sämre vid betalning, och vi har inte längre behövt skjuta upp indrivningen på grund av höga indrivningskostnader. Våra kreditförluster har begränsats till konkurser, i övrigt har all indrivning slutförts effektivt och snabbt.”

Försäljning

 

Robin Baarman

robin.baarman(at)uuva.fi

+358 50 593 5773

Rainer Komi

rainer.komi(at)uuva.fi

+358 44 767 1448


[email protected]

+358 20 721 84 96

Vårt säljteam står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.

Priset för samtal till våra 020-företagsnummer är 8,28 cent/samtal.

Kundtjänst

 

[email protected]

+358 9 4134 5151

Vår kundtjänst står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.