Har du fått en faktura, en betalningspåminnelse eller ett indrivningsbrev från oss?

Bli inte orolig, det ordnar sig. Ibland uppstår situationer där det visar sig svårt att betala fakturorna. Om du fått en betalningspåminnelse eller ett indrivningsbrev från oss och betalar fakturan senast på förfallodatumet, är saken slutbehandlad för vår del. Det är bra att komma ihåg att en obetald skuld kan leda till en anteckning om betalningsstörning.

Om du kommer att ha svårt att få en faktura betald innan förfallodatumet ska du kontakta vår kundtjänst i ett så tidigt skede som möjligt, så vi kan avtala om en betalningsplan för avbetalning av skulden i mindre rater. Vi avtalar om en lämplig betalningsplan i samförstånd.

Om du behöver en kopia på fakturan eller har frågor om den, hjälper vi dig gärna. Vi står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.

Om du vill reklamera en skuld som vi driver in från dig ska du göra det omedelbart och korrekt. Reklamationen ska göras skriftligt. Ogrundade reklamationer och förhalande av indrivningen leder till mer arbete för indrivningsföretaget och höjer således de indrivningskostnader som du sedan blir tvungen att betala.


Du kan göra en reklamation här.

Frequently asked questions


Vanliga frågor
Indrivning
Betalningsplan