Uuva Fakturafinansiering

Vår tjänst för fakturafinansiering ger dig nästan full finansiering för dina försäljningsfakturor. Du får alltså hela fakturabeloppet på en gång och vi tar endast ut en provision och en behandlingsavgift tas ut. Du får pengarna på ditt företagskonto omedelbart och kan alltså utnyttja kassa- och kontantrabatter vid dina egna inköp. Du kan också ge dina egna kunder ännu mer konkurrenskraftiga betalningsvillkor.

Med vår Fakturafinansiering

Free time and cash quickly

Frigör du

Finansiering av fakturor är det enklaste sättet att finansiera din företagsverksamhet på kort sikt. Oftast tar det tid innan kundfordringar fås, men tjänsten Faktureringsfinansiering undanröjer det här problemet – sälj dina fakturor för pengar och försäkra dig om stabiliteten i ditt kassaflöde.

REduce unnecessary administrative load

Reducerar du

Vi på Uuva övervakar dina fordringar, registrerar betalningarna och skickar vid behov ut betalningspåminnelser och sköter indrivningen. I vår Uuva Online-tjänst kan du följa transaktionerna när det passar dig bäst.

Sleep your night well

Kan du sova

Fakturafinansiering minskar risken för kreditförluster avsevärt. Du kan sova lugnt om natten för vi på Uuva sköter dina fordringar.

8 skäl att genast ta vår Fakturafinansiering i bruk

 • Nästan full finansiering – vi drar bara av kostnaderna
 • Påskyndar förloppet för fordringarna – du får pengarna genast på kontot
 • Förbättrar likviditeten

 • Bidrar till att förebygga kreditförluster
 • Inga realsäkerheter krävs
 • Flexibel – förpliktar inte till långvariga avtal

 • I tjänsten ingår uppföljning av förfallodatum samt betalningspåminnelser och indrivning
 • Inga ändringar av ditt företags faktureringspraxis krävs för att ta tjänsten i bruk

Har du fordringar som förfallit och inte ännu betalats?

Att sälja fordringarna är en lösning på ditt problem. Vi erbjuder oss att köpa alla eller en del av dina fordringar till en engångsbetalning. Vi blir då den nya fordringsägaren.

Försäljning av fordringsstockar är ett sätt att få en slutlig engångsbetalning i stället för många osäkra betalningar. Om du själv har hand om de svåra frågorna, med allt från hantering av fordringar till indrivningsarbetet, blir det dyrare i längden. Uuva har lång erfarenhet av och specialkompetens för indrivningsverksamhet, vilket också gör hanteringen av indrivningar effektiv.

Typ av fordringar

Uuva köper främst fakturafordringar, lånefordringar, bankers eller finansieringsföretags fordringar och försäkringsbolags fordringar. Fordringarna får inte vara stridiga eller preskriberade.

Gäldenären kan vara ett aktiebolag, en privatperson, ett personbolag eller en enskild näringsidkare.

Intresserad?

Vi ger gärna mer information om fakturafinansiering, köp av fordringsstockar och om våra andra tjänster med anknytning till hantering av fakturors livscykel. Kontakta oss via formuläret nedan eller ring vårt säljteam på 020 721 84 96.

Servicehelheten Fakturafinansiering genomförs tillsammans med våra samarbetspartner.

Hur kan vårt säljteam hjälpa dig?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tilaa uutiskirje!

Försäljning

 

Robin Baarman

robin.baarman(at)uuva.fi

+358 50 593 5773

Rainer Komi

rainer.komi(at)uuva.fi

+358 44 767 1448


myynti@uuva.fi

+358 20 721 84 96

Vårt säljteam står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.

Priset för samtal till våra 020-företagsnummer är 8,28 cent/samtal.

Kundtjänst

 

asiakaspalvelu@uuva.fi

+358 9 4134 5151

Vår kundtjänst står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.