Uuva Indrivning

Högklassig och proffsigt genomförd indrivningstjänst minskar din arbetsbörda

Professionellt och korrekt skött indrivning förebygger väldigt ofta utdragna och kostnadsmässigt belastande rättsprocesser.

Vi eftersträvar alltid gott och konstruktivt samarbete med såväl våra uppdragsgivare som gäldenärerna. På så sätt kan vi uppnå resultat som tillfredsställer alla parter så flexibelt och snabbt som möjligt. En gäldenär kan alltid kontakta oss och be om råd för skötseln av hens ärende.

Indrivningsprocessen är helt transparent för såväl uppdragsgivare som gäldenär. Vi tror att detta bidrar till att finna en optimal betalningslösning för båda parterna. Uuvas indrivningstjänst uppfyller alltid alla branschkrav på alla nivåer.

Uuva Oy:s värdeerbjudande avseende indrivningsprocessen

Transparens


 • Indrivningstjänsterna medför inga års- eller månadsavgifter
 • Lämpar sig för företag i alla storlekar
 • Helt transparent indrivningsprocess

Människoorientering


 • Vårt mål är alltid en god kundupplevelse för båda parter
 • Vår professionella personals fulla stöd för krävande situationer
 • Dina kunders betalningsmoral ökar

Effektivitet


 • Realtidsuppföljning och hantering av dina egna uppdrag
 • Vår automatiserade tjänst minimerar det manuella arbetet

Indrivningstjänster – ett exempel på förloppet vid indrivning av företagsfordringar

 • Fakturans förfallodatum

  Den ursprungliga fakturan är fortfarande obetald på förfallodatumet.

 • Påminnelse

  Om ingen betalning gjorts, skickas en betalningspåminnelse vanligtvis ut inom sju vardagar från förfallodatumet, med beaktande av fallspecifika omständigheter och kundens bästa.

 • Betalningskrav

  Ingen särskild tidsfrist fastställs i lagen om indrivning av fordringar för när betalningskrav till företag ska skickas. Vanligtvis skickar vi det första indrivningsbrevet, det vill säga betalningskravet, till gäldenären inom sju vardagar efter att betalningspåminnelsen förfallit. I det första indrivningsbrevet ges en gäldenär som är ett företag sju dygns betalningstid.

 • Tratta

  Om inte gäldenären betalar fordringen inom den utsatta tiden, skickar vi ett brev med hot om tratta och krav på omedelbar betalning.

 • Offentliggörande

  Om gäldenären fortsättningsvis inte betalar, görs fordringen offentlig. Det är alltid Uuva Oy som offentliggör fordringen. Innan detta sker, försöker vår kundtjänst alltid kontakta gäldenären och berätta om följderna.

 • Rättslig indrivning

  Efter offentliggörandet lämnas fordringen efter Uuvas bedömning över för rättslig indrivning.

 • Efterindrivning

  Åtgärder i anknytning till efterindrivning gäller bara privatpersoner.

Indrivningstjänster – exempel på förloppet vid indrivning av konsumentfordringar

 • Fakturans förfallodatum

  Den ursprungliga fakturan är fortfarande obetald på förfallodatumet.

 • Påminnelse

  Vid indrivning av kundfordringar måste det gå 14 dagar mellan fakturans förfallodatum och påminnelsen.

 • 1. Betalningskrav

  Det första indrivningsbrevet, alltså betalningskravet, skickas till gäldenären om 1) det har gått minst 14 dagar från betalningspåminnelsen, 2) vi ännu inte har fått betalningen. Vid betalningskrav ges en gäldenär som är konsument en betalningsfrist på 12 dygn.

 • 2. Betalningskrav

  Om inte gäldenären har avtalat om betalningen eller betalar inom den utsatta tiden, skickar vi ett andra betalningskrav, som också har en tidsfrist på 12 dygn för betalning. Vid behov kontaktar vi gäldenären också per telefon.

 • Rättslig indrivning

  Om gäldenären fortsättningsvis inte betalar eller avtalar om betalningen, överlämnas fordringen efter Uuvas bedömning för rättslig indrivning.

 • Efterindrivning

  Om gäldenärens betalningsförmåga är låg och det inte är förnuftigt att inleda rättslig indrivning vid tidpunkten, överför vi betalningen till efterindrivning. Vid efterindrivning fortsätter Uuva driva in fordringen och ser till att preskriptionen av skulden avbryts. Om gäldenärens betalningsförmåga förbättras i ett senare skede, inleder vi ett rättsligt indrivningsförfarande.

Vanliga frågor


Intresserad?

Vi ger dig gärna mer information om indrivningstjänsten och om våra andra tjänster med anknytning till hantering av fakturors livscykel. Kontakta oss via formuläret nedan eller ring vårt säljteam på 020 721 84 96.

Vill du veta mer om vår indrivningsprocess? Ge din kontaktinformation i formuläret nedan.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tilaa uutiskirje!

Försäljning

+358 20 721 84 96

Vårt säljteam står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.

Priset för samtal till våra 020-företagsnummer är 8,28 cent/samtal.

Kundtjänst

 

[email protected]

+358 9 4134 5151

Vår kundtjänst står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.