Uuva Indrivning

Högklassig och proffsigt genomförd indrivningstjänst minskar din arbetsbörda

Professionellt och korrekt skött indrivning förebygger väldigt ofta utdragna och kostnadsmässigt belastande rättsprocesser.

Vi eftersträvar alltid gott och konstruktivt samarbete med såväl våra uppdragsgivare som gäldenärerna. På så sätt kan vi uppnå resultat som tillfredsställer alla parter så flexibelt och snabbt som möjligt. En gäldenär kan alltid kontakta oss och be om råd för skötseln av hens ärende.

Indrivningsprocessen är helt transparent för såväl uppdragsgivare som gäldenär. Vi tror att detta bidrar till att finna en optimal betalningslösning för båda parterna. Uuvas indrivningstjänst uppfyller alltid alla branschkrav på alla nivåer.

Varför lönar det sig att utkontraktera betalningspåminnelser och indrivningsåtgärder?

1. Motivation

Dina kunders betalningsmoral ökar Kundens betalningsmoral blir bättre när en indrivningsbyrå är inblandad

2 Tidsbesparing

Du sparar arbetstid genom att utkontraktera övervakningen av betalningar, ett område som ofta är knepigt

3 Ekonomiska besparingar

Spara pengar för utskick av betalningspåminnelser

4 Pengarna på kontot

Du får möjlighet att repatriera dina pengar på ditt konto snabbare och säkrare

Uuva Oy:s värdeerbjudande avseende indrivningsprocessen

Transparens


 • Indrivningstjänsterna medför inga års- eller månadsavgifter
 • Lämpar sig för företag i alla storlekar
 • Helt transparent indrivningsprocess

Människoorientering


 • Vårt mål är alltid en god kundupplevelse för båda parter
 • Vår professionella personals fulla stöd för krävande situationer
 • Dina kunders betalningsmoral ökar

Effektivitet


 • Realtidsuppföljning och hantering av dina egna uppdrag
 • Vår automatiserade tjänst minimerar det manuella arbetet

Indrivningstjänster – ett exempel på förloppet vid indrivning av företagsfordringar

 • Fakturans förfallodatum

  Den ursprungliga fakturan är fortfarande obetald på förfallodatumet.

 • Påminnelse

  Om ingen betalning gjorts, skickas en betalningspåminnelse vanligtvis ut inom sju vardagar från förfallodatumet, med beaktande av fallspecifika omständigheter och kundens bästa.

 • Betalningskrav

  Ingen särskild tidsfrist fastställs i lagen om indrivning av fordringar för när betalningskrav till företag ska skickas. Vanligtvis skickar vi det första indrivningsbrevet, det vill säga betalningskravet, till gäldenären inom sju vardagar efter att betalningspåminnelsen förfallit. I det första indrivningsbrevet ges en gäldenär som är ett företag sju dygns betalningstid.

 • Tratta

  Om inte gäldenären betalar fordringen inom den utsatta tiden, skickar vi ett brev med hot om tratta och krav på omedelbar betalning.

 • Offentliggörande

  Om gäldenären fortsättningsvis inte betalar, görs fordringen offentlig. Det är alltid Uuva Oy som offentliggör fordringen. Innan detta sker, försöker vår kundtjänst alltid kontakta gäldenären och berätta om följderna.

 • Rättslig indrivning

  Efter offentliggörandet lämnas fordringen efter Uuvas bedömning över för rättslig indrivning.

 • Efterindrivning

  Åtgärder i anknytning till efterindrivning gäller bara privatpersoner.

Indrivningstjänster – exempel på förloppet vid indrivning av konsumentfordringar

 • Fakturans förfallodatum

  Den ursprungliga fakturan är fortfarande obetald på förfallodatumet.

 • Påminnelse

  Vid indrivning av kundfordringar måste det gå 14 dagar mellan fakturans förfallodatum och påminnelsen.

 • 1. Betalningskrav

  Det första indrivningsbrevet, alltså betalningskravet, skickas till gäldenären om 1) det har gått minst 14 dagar från betalningspåminnelsen, 2) vi ännu inte har fått betalningen. Vid betalningskrav ges en gäldenär som är konsument en betalningsfrist på 12 dygn.

 • 2. Betalningskrav

  Om inte gäldenären har avtalat om betalningen eller betalar inom den utsatta tiden, skickar vi ett andra betalningskrav, som också har en tidsfrist på 12 dygn för betalning. Vid behov kontaktar vi gäldenären också per telefon.

 • Rättslig indrivning

  Om gäldenären fortsättningsvis inte betalar eller avtalar om betalningen, överlämnas fordringen efter Uuvas bedömning för rättslig indrivning.

 • Efterindrivning

  Om gäldenärens betalningsförmåga är låg och det inte är förnuftigt att inleda rättslig indrivning vid tidpunkten, överför vi betalningen till efterindrivning. Vid efterindrivning fortsätter Uuva driva in fordringen och ser till att preskriptionen av skulden avbryts. Om gäldenärens betalningsförmåga förbättras i ett senare skede, inleder vi ett rättsligt indrivningsförfarande.

Med våra kunders ord

Uuva Perintä Hurrikaanit

Kim Heino / Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

“Uuva är ett inhemskt företag, något som inverkade på vårt val av indrivningsföretag. Den service vi har fått är personlig, vilket har gjort det lätt, smidigt och tidssparande att sköta ärenden. Också kundportalen har förenklat realtidsuppföljningen av betalningarna och eventuella överlappningar har kunnat förhindras. Dessutom har vi fått personlig, professionell rådgivning i olika indrivningsfall.”

Uuva Perintä Confetti

Petri Tuomela / Confetti Oy

“Vi valde Uuva som indrivningsföretag tack vare dess kostnadseffektiva indrivningssystem. Tidigare blev det orimligt dyrt att driva in försenade fakturor, och fördelen med att alls driva in fordringar var försumlig. Den transparenta indrivningsprocessen är tydlig och enkel för kunden. Till och med små indrivningsuppdrag har blivit kostnadseffektiva. Kommunikationen med Uuva fungerar väl och är flexibel.”

Vanliga frågor


Intresserad?

Vi ger dig gärna mer information om indrivningstjänsten och om våra andra tjänster med anknytning till hantering av fakturors livscykel. Kontakta oss via formuläret nedan eller ring vårt säljteam på 020 721 84 96.

Vill du veta mer om vår indrivningsprocess? Ge din kontaktinformation i formuläret nedan.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tilaa uutiskirje!

Försäljning

 

Robin Baarman

robin.baarman(at)uuva.fi

+358 50 593 5773

Rainer Komi

rainer.komi(at)uuva.fi

+358 44 767 1448


myynti@uuva.fi

+358 20 721 84 96

Vårt säljteam står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.

Priset för samtal till våra 020-företagsnummer är 8,28 cent/samtal.

Kundtjänst

 

asiakaspalvelu@uuva.fi

+358 9 4134 5151

Vår kundtjänst står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.