Yritysperintäprosessin kulku

 • Las­kun erä­päi­vä

  Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.

 • Muis­tu­tus

  El­lei mak­su­suo­ri­tus­ta ole saa­tu, lä­he­te­tään mak­su­muis­tu­tus y­leen­sä seitsemän ar­ki­päi­vän si­säl­lä erä­päi­väs­tä ta­pa­us­koh­tai­set tar­peet ja a­siak­kaan e­tu huo­mi­oi­den.

 • Mak­su­vaa­ti­mus

  Yri­tyk­sil­le ei ole e­rik­seen pe­rin­tä­lais­sa mää­rät­ty ai­kaa mak­su­vaa­ti­muk­sen lä­het­tä­mi­sel­le. Lä­he­täm­me en­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­jeen eli mak­su­vaa­ti­muk­sen ve­lal­li­sel­le yleen­sä seit­se­män ar­ki­päi­vän si­säl­lä erään­ty­nees­tä mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta. En­sim­mäi­ses­sä pe­rin­tä­kir­jees­sä yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.

 • Trat­ta

  El­lei ve­lal­li­nen mak­sa mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen, trat­ta­uh­kai­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, jos­sa yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.

 • Pro­tes­toin­ti

  El­lei ve­lal­li­nen vie­lä­kään mak­sa, saa­ta­va pro­tes­toi­daan. Saa­ta­van pro­tes­toi­ja on ai­na Uuva Oy. En­nen pro­tes­toin­tia asia­kas­pal­ve­lum­me pyr­kii ole­maan yh­tey­des­sä ve­lal­li­seen ja ker­to­maan sii­tä ai­heu­tu­vis­ta seu­rauk­sis­ta.

 • Oi­keu­del­li­nen pe­rin­tä

  Pro­tes­toin­nin jäl­keen saa­ta­va siir­re­tään Uuva Oy:n ar­vi­on pe­rus­teel­la oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista.

 • Jäl­ki­pe­rin­tä

  Jäl­ki­pe­rin­nän toi­men­pi­teet kos­ke­vat vain hen­ki­lö­yh­ti­öi­tä.

Kysy lisää yritys­perinnästä myynnil­tämme

Myynti

 

Robin, myyntipäällikkö

robin(at)uuva.fi

020 721 84 96

 

[email protected]

020 721 84 96

Myyntimme palvelee sinua arkisin klo 9.00–16.00.

020 -yritysnumeroihimme soitettaessa puhelun hinta on 8,28 snt/puhelu.

Asiakaspalvelu

 

[email protected]

09 4134 5151

Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 9.00–16.00.