Konkurssiuhkainen maksukehotus poikkeustilanteessa – tilapäiset rajoitukset

Konkurssiuhkainen maksukehotus poikkeustilanteessa

Mikä on konkurssiuhkainen maksukehotus?

Konkurssiuhkainen maksukehotus on perinnän keino, jonka avulla velkoja voi painostaa velallista maksuun sillä uhalla, että maksun laiminlyönti voi johtaa velallisen konkurssiin.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyönti osoittaa, että velallinen on maksukyvytön. Maksukyvyttömyys on konkurssiin asettamisen edellytys. Olemme kirjoittaneet aiemmin blogissamme konkurssiuhkaista maksukehotusta koskevista peruskysymyksistä. Kyseisen kirjotuksen pääset lukemaan tästä.

Konkurssiuhkaisten maksukehotusten tilapäinen kielto

Alkuvuonna 2020 puhjenneen pandemian, ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi, konkurssiuhkaisten maksukehotuksen käyttöoikeutta päädyttiin rajoittamaan, jotta yritysten selviämismahdollisuudet olisivat pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien edessä paremmat.

Talousvaikeuksien katsottiin olevan vain tilapäisiä, jolloin olisi kohtuutonta, että velallinen voisi ajautua konkurssiin, vaikka sen toimintamahdollisuudet paranisivat poikkeustilanteen väistyttyä. Rajoitukset kielsivät konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käytön kokonaan niissä tilanteissa, joissa maksukyvyttömyys oli syntynyt rajoitusten voimaantulon jälkeen. Rajoitukset olivat voimassa tässä muodossaan toukokuusta 2020 aina tammikuuhun 2021 saakka.

Uudet rajoitukset: pidennetty 30 päivän maksuaika

Helmikuusta 2021 alkaen voimassa on ollut uusi tilapäinen laki, joka rajoittaa edelleen konkurssiuhkaisten maksukehotusten käyttöä rajoitusten ollessa kuitenkin huomattavasti lievempiä: tavallisen seitsemän päivän sijasta konkurssiuhkaiseen maksukehotuksen maksuaikaa on pidennetty 30 päivään. Tällä tavoin velallisella on paremmat mahdollisuudet esimerkiksi kerätä rahoitusta ja järjestellä taloudellisia asioitaan, jotta velka saadaan maksetuksi ja konkurssin uhka väistymään. Seitsemän päivän maksuaika on suhteellisen lyhyt, varsinkin kun otetaan huomioon maksun laiminlyönnin raju seuraus, eli mahdollinen konkurssi.

Uusia rajoituksia on pidetty pääsääntöisesti positiivisena muutoksena. Uudet rajoitukset tarjoavat velalliselle paremmat mahdollisuudet maksujärjestelyihin, kuin normaalitilanteessa, eivätkä myöskään rajoita velkojien oikeuksia liiallisesti. Yhdeksän kuukautta voimassa olleet täysikieltoon perustuvat rajoitukset olivat poikkeuksellinen rajoitus velkojien oikeuteen hakea konkurssia, sillä konkurssiuhkainen maksukehotus on kaikista suosituin peruste maksukyvyttömyyden osoittamiselle. Rajoituksia pidettiinkin ongelmallisina esimerkiksi lisääntyvän väärinkäytösten riskin vuoksi. On toisaalta tärkeää etsiä edelleen keinoja, joiden avulla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tarpeeton konkurssi ei ole yhdenkään osapuolen etu.

Konkurssiuhkaista maksukehotusta koskevien rajoitusten poistumisen on ennustettu aiheuttavan huomattavan kasvun velkoja-aloitteisten konkurssihakemusten määrässä, ja mediassa on puhuttu jopa ”konkurssiaallosta”. Ensimmäiset konkurssiuhkaiset maksukehotukset erääntyvät näillä näkymin maaliskuun 2021 alussa, jolloin jää nähtäväksi, toteutuuko tämä ennustus. 

Lue seuraavaksi: