Mitä on laskun elin­kaaren hallinta?

Laskun elinkaaren hallinta on kokonaisvaltainen prosessi, joka pitää sisällään: laskutuspalvelun ja maksuvalvonnan, huomautus- ja perintäpalvelun (vapaaehtoinen-, oikeudellinen- ja jälkiperintä) sekä tarvittaessa myös saatavien ennakkotilityksen. Nimi laskun elinkaaren hallinta tulee siitä, että hoidamme koko prosessin aina laskun perusteista kirjanpitoraportointiin asti.

Alla on listattu lyhyesti ne askeleet, mitä laskun elinkaaren hallinta pitää sisällään.

laskun elinkaaren jhallinta

Laskun elinkaaren hallinta prosessina

  • Toimeksiantaja toimittaa laskun perusteet rajapinnan kautta järjestelmäämme
  • Järjestelmämme muodostaa laskun ja toimittaa sen loppuasiakkaalle valitulla lähetystavalla
  • Teemme maksuvalvonnan, joka pitää sisällään mm: epäselvien suoritusten selvittämisen, suoritusten kohdistamisen ja mahdollisen palauttamisen, suorituksen vastaanoton ja suorituksen tilityksen toimeksiantajalle
  • Maksamattomat laskut siirtyvät automaattisesti maksuhuomautusvaiheeseen
  • Lähetämme maksumuistutukset ja huolehdimme vapaaehtoisesta perinnästä
  • Teemme tarvittaessa oikeudellisen perinnän tai jälkiperinnän
  • Valvomme tarvittaessa ulosoton
  • Tilitämme kertyneet varat päivittäin toimeksiantajalle
  • Tuotamme raportit asiakkaan kirjanpitoa varten