Mihin sopimusta tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota?

Mihin sopimusta tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota?

Mihin sopimusta tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota? — Sopimusoikeus osa I

Sopimusoikeus keskittyy nimensä mukaisesti sopimuksia koskeviin kysymyksiin eli sopimuksen tekemistä koskeviin sääntöihin, sopimuksen sitovuuteen, sopimuksen päättymiseen ja sopimusrikkomuksiin.

Sopimusoikeus voidaan jakaa yleiseen ja erityiseen sopimusoikeuteen. Sopimuksissa yleensä noudatettavat normit ja periaatteet kuuluvat yleiseen sopimusoikeuteen ja sopimusoikeus onkin ollut vahvasti periaatteisiin nojautuva oikeudenala. Tästä johtuen on hyvä tuntea seikat, joihin mitä vain sopimusta tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota.

Suullinen vai kirjallinen sopimus?

Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva oikeustoimi, jolla ei sitovasti voida määrätä ulkopuolisia ilman näiden suostumusta. Yleensä sopimus on mahdollista solmia niin suullisesti kuin kirjallisestikin muotovapauden mukaisesti. Mahdollisten epäselvyyksien ja riitaisuuksien vuoksi sopimus on hyvä kuitenkin tehdä kirjallisesti. Tällä tavoin voidaan vähentää myöhempiä epäselvyyksiä ja kiistoja.

Kaikkia sopimuksia ei voi lainkaan tehdä suullisena, vaan esimerkiksi kiinteistön kauppa tulee aina tehdä kirjallisena. Riippumatta siitä, tehdäänkö sopimus kirjallisena vai suullisena, edellyttää sen syntyminen tahtoa tehdä sopimus sekä tahdon ilmaisua.

Sopimukset ovat sitovia

Riippumatta siitä tehdäänkö sopimus suullisesti vai kirjallisesti, katsotaan sopimukset lähtökohtaisesti sitoviksi. Yleinen sopimussitovuuden periaate ”pacta sunt servanda” viittaa siihen, että sopimukset on tarkoitettu sitoviksi. Näin siis sopimuksen perusteella voidaan vaatia esimerkiksi sovitun työsuorituksen tekemistä, ellei sopimus ole muutoin pätemätön.

Asiantuntijamme apunasi sopimuksia koskevissa asioissa

Ennen sopimuksen tekemistä on hyvä pohtia, solmitaanko sopimus suullisesti vai kirjallisesti ja muistaa se, että sopimus on lähtökohtaisesti sitova.

Mikäli tarvitset apua sopimuksen tekemisessä, sopimusluonnoksen kommentoinnissa, tai haluat riitauttaa sopimuksen alaisen asian, voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme. Autamme sinua mielellämme kaikissa sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Lue seuraavaksi: