Mitä konkurssivalvonta tarkoittaa?

Kuva-mitä_konkurssivalvonta_tarkoittaa

Kun yritys asetetaan konkurssiin, voi sinulla velkojana olla oikeus konkurssisaatavaan, mikäli velkomasi saatavan peruste on syntynyt ennen konkurssiin asettamista. Jotta sinulle syntyy velkojana oikeus jako-osuuteen konkurssipesän varoista, tulee sinun valvoa saatavasi kirjallisesti.

Konkurssilain mukaan pesänhoitajalle on toimitettava kirjallinen valvontakirjelmä valvontapäivään mennessä, jotta oikeus jako-osaan syntyy. Valvontapäivän jälkeen oikeus jako-osaan on mahdollista saada vain maksullisen jälkivalvonnan avulla. Mikäli taas saatavaa ei lainkaan valvota, et velkojana ole oikeutettu saamaan suorituksia saatavallesi konkurssissa. Velkojan edun kannalta on siis tärkeää valvoa konkurssisaatava asianmukaisesti ja oikea aikaisesti.

Mitä valvontakirjelmään on sisällytettävä?

Konkurssilaissa säädetään konkurssivalvonta kirjelmässä ilmoitettavista asioita. Kirjelmässä tulee ilmoittaa mm. velan määrä sekä peruste. Lisäksi mahdollinen saatavan etuoikeus on tärkeää ilmoittaa, sillä tällöin saatavasi saa etuoikeuden konkurssipesän varoja eli jako-osuuksia jaettaessa. Esimerkiksi panttioikeus ja vakuutena toimiva yrityskiinnitys muodostavat etuoikeuden.

Asiantuntijamme auttavat sinua konkurssisaataviesi valvonnassa 

Jotta oikeutesi velkojana tulevat turvatuksi konkurssissa parhaalla mahdollisella tavalla, tulee konkurssivalvonta tehdä täsmällisesti ja asiantuntevasti. Asiantuntijamme ovat laatineet useita konkurssivalvontakirjelmiä ja avustavat sinua mielellään konkurssisaataviesi valvonnassa.

Lue seuraavaksi: