Miten luottotappio vähennetään verotuksessa?

Luottotappion vähentäminen verotuksessa

Kuvitellaan skenaario, jossa olet toimittanut asiakkaallesi tavaraa luotolla. Maksuajan ylittyessä ja perinnän pitkittyessä huomaat, ettei ostaja pysty todennäköisesti suoriutumaan kaupan mukaisista maksuvelvoitteistaan. Tästä seuraa sinulle luottotappio. Onneksesi pystyt vähentämään luottotappion verotuksessa. Miten luottotappio vähennetään verouksessa?

Mitä arvonlisäverolaissa kirjoitetaan?

Arvonlisäverolain (AVL 78§) mukaan veron perusteesta saadaan vähentää:

1) ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä;

2) ostajalle verollista myyntiä koskevan sopimuksen mitätöimisen, peruuttamisen tai purkamisen johdosta annettu oikaisuerä;

3) verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio;

4) palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus.

Edellä 1 momentin 3 kohdan perusteella vähennetystä luottotappiosta myöhemmin kertynyt määrä lisätään veron perusteeseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu määrä ei sisällä veron osuutta

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Myyntisaatavan arvonalentuminen on vähennyskelpoinen. Se ei edellytä saatavan lopullista menettämistä. Näytöksi ostajan maksukyvyttömyydestä riittää jo tieto tuloksettomasta perinnästä. Voit siis vähentää veron perusteesta verollista myyntiäsi koskevan luottotappion, jos et todennäköisesti tule saamaan asiakkaaltasi maksua toimittamistasi tavaroista.

Jos ostaja myöhemmin maksaa laskun kokonaan, tai vain osan siitä, on sinun oikaistava arvonlisäverotusta ja tuloverotusta. Sinun on laitettava tuloverotuksessa maksu sen verovuoden tuloksi, jolloin se on saatu. Arvonlisäverotuksessa sinun on laitettava maksu sen kuukauden myynniksi, jolloin se on saatu.

Lähteet:

Lue seuraavaksi: