Perintälain väliaikainen muutos tratan käyttöä koskien

Perintälaihin muutos tratan käyttöä koskien

Mikä muuttuu?

Koronavirustilanteen johdosta lakiin saatavien perinnästä (22.4.1999/513) on tehty väliaikaisia muutoksia keväästä 2020 lähtien. Edellä mainitun lain 7 pykälään on tehty 1.10.2021—30.4.22 voimassa oleva väliaikainen muutos koskien tratan käyttöä.

Kyseisellä aikavälillä tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 21 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Uuva Oy on jo huomioinut toiminnassaan tämän muutoksen ja ottanut toimintatavan käyttöön.

Mitä tratan käyttö tarkoittaa?

Tratan käytöstä kerrotaan perintälain 7 pykälässä. Tratan käyttö on sallittua vain yrityssaatavien perinnässä. Sillä tarkoitetaan maksukehotusta, jossa vaaditaan maksusuoritusta määräajassa sen uhalla, että muutoin maksun suorittamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Tratan käyttö on sallittua vain erääntyneiden selvien ja riidattomien saatavien perimiseksi.

Lue seuraavaksi: