Suomen Perimistoimistojen Liiton vastuullisen perinnän periaatteet

Vastuullisen viestinnän periaateet

Uuva Oy noudattaa vastuullisen perinnän periaatteita

Vastuullisen perinnän periaatteet: Haluamme vähentää ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajia ja yrityksiä pitämään taloutensa tasapainossa. Vastuullisesti toteutettu maksamattoman laskun perintä on laskun lähettäjän, laskun saajan ja koko yhteiskunnan etu.

Suomen Perimistoimistojen Liitto on vastuullisten perintätoimistojen yhdistys, jonka tehtävä on kehittää perintäalan toimintaa yhdessä viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Liiton jäsenyritykset hoitavat Suomessa yli 90 % ulkoistetusta yksityisoikeudellisten saatavien vapaaehtoisesta perinnästä. Oikeudellisessa perinnässä tämä osuus on yli 70%.

Suomen Perimistoimistojen Liiton jäsenyritykset sitoutuvat seuraaviin vastuullisen perinnän periaatteisiin:

 • kanssamme on mahdollista sopia maksujärjestelyistä joustavasti. Kuuntelemme ja neuvottelemme osapuolten kanssa ja haluamme löytää jokaiselle sopivan ratkaisun. Rohkaisemme laskun saajaa olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä laskun lähettäjään tai perintätoimistoon, jotta tilanne saadaan ratkaistua.
 • haluamme auttaa sekä velkojaa että velallista esimerkiksi sopimalla maksuajan pidentämisestä ja tekemällä maksusuunnitelmia.
 • olemme reiluja ja oikeudenmukaisia. Emme aiheuta velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja tai haittaa. Siksi emme esimerkiksi viivyttele perinnässä tai lähetä turhia muistutuksia.
 • perintäkulumme perustuvat lainsäädäntöön ja yritysperinnän käytännesääntöihin, joissa on kuvattu mm. yritysperinnän perintätyössä perintäkulujen muodostumiseen vaikuttavat seikat ja yritysperinnän tarpeellisen työn sisältö.
 • toimimme avoimesti ja selkeästi. Tiedotamme velkojaa ja velallista aktiivisesti velan tilanteesta ja perinnän etenemisestä. Annamme pyydettäessä lisätietoa ja neuvomme perinnässä eteenpäin.
 • panostamme asiakaspalvelun laatuun ja asiakaspalvelijoiden osaamiseen, jotta pystymme auttamaan jokaista parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ohjeistuksemme on sisällöltään oikeaa. Varaamme yritysperinnän edellyttämiin taustaselvityksiin riittävästi ihmisiä selvittämään yritysten maksuvalmiutta.
 • kunnioitamme velallisten yksityisyyden suojaa ja toimimme hienotunteisesti.
 • jos laskun saaja perustellusti kiistää maksuvelvollisuutensa, emme lähtökohtaisesti jatka perintätoimia. Jos perintätoimia jatketaan, kerromme, miksi esitetty peruste ei vaikuta maksuvelvollisuuteen.
 • emme ota vastaan epäeettisiä toimeksiantoja, kuten perusteettomaksi tietämiämme tai vanhentuneita saatavia.
 • ohjeistamme laskuttajia muistuttamaan kuluttajia maksamisesta ennen laskujen siirtämistä perintään. Yritysperinnässä edellytämme, että laskun saajaa on muistutettu maksamisesta ennen julkisuusuhkaisen maksuvaatimuksen (tratan) lähettämistä.
 • noudatamme tarkasti lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Kehitämme alan toimintatapoja hyvässä yhteistyössä lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa. Yksityiskohtaisempaa tietoa alan vastuullisista toimintatavoista löydät Suomen Perimistoimistojen Liiton hyväksymistä yritysperinnän käytännesäännöistä ja kuluttaja-asiamiehen Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä-ohjeistuksesta, jota liiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan.

Lähde: Suomen Perimistoimistojen Liiton vastuullisen perinnän periaatteet