Ulosmittaaminen velallisen lähipiiriin kuuluvalta

Ulosmittaaminen velallisen lähipiiriin kuuluvalta

Ulosmittaaminen velallisen lähipiiriin kuuluvalta voi toteutua joissakin tapauksissa, vaikka ulosottolainsäädännön lähtökohtana on, ettei muulle henkilölle kuin velalliselle kuuluvaa omaisuutta saa ulosmitata. Ulosottolainsäädäntö käyttää tällaisesta muusta henkilöstä nimitystä ”sivullinen”. Luonnollisesti muun henkilön hallussa oleva velalliselle kuuluva omaisuus saadaan ulosmitata.

Sivullisen velvollisuudet

Sivullisella on velvollisuus ilmoittaa ulosottomiehelle, jos hänellä on hallussaan velalliselle kuuluvaa omaisuutta. Tämän velvollisuuden toteuttamista voidaan tehostaa uhkasakolla. Velallisen ja sivullisen yhteisessä hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden katsotaan kuuluvan heille yhtä suurin osuuksin, jollei sivullinen osoita tai muutoin käy ilmi, että omaisuus kuuluu yksin tai mainittua suuremmalla osuudella hänelle. Ulosottolainsäädäntö sisältää myös erityissäännöksiä velallisen ja sivullisen yhteisesti omistamien esineiden kuten kiinteistöjen myynnin osalta

Sivulliselta suoraan ulosmittaaminen 

Tietyissä tilanteissa omaisuus saatetaan ulosottomenettelyssä ulosmitata suoraan myös velallisen lähipiirin kuuluvalta henkilöltä. Tämä perustuu siihen, että tosiasiassa velalliselle kuuluvan omaisuuden väitetään kuuluvan sivulliselle puhtaasti keinotekoisen järjestelyn kautta. Tämän takia väite siitä, että omaisuus kuuluu sivulliselle, ei estä ulosmittaamista mm., jos sivullisen asema perustuu keinotekoiseen järjestelyyn ja todellinen tiettyyn omaisuuteen kuuluva omistajan määräämisvalta sekä velallisen sivullisen omaisuudesta saamat edut puhuvat sen puolesta, että velallinen on omaisuuden todellinen omistaja.

Yllä olevassa tapauksessa ulosmittaamisen toteuttamisen edellytyksenä on myös, että järjestely tähtää nimenomaan ulosoton välttelyyn ja omaisuuden pitämiseen velkojien ulottumattomissa sekä se, ettei velalliselta saada suoritusta ilman keinotekoisen järjestelyn sivuuttamista. Jos velallinen kykenee muutoinkin suorittamaan velkansa, ei luonnollisesti ole ulosoton resurssien käytön näkökulmastakaan mielekästä lähteä selvittämään mikä tarkoitus tietyillä mahdollisesti monimutkaisillakin omaisuusjärjestelyillä on.

Sivullisen keinot ennen ulosmittaamista

On tärkeää huomata, että sivullisella on mahdollisuus saattaa todennäköiseksi, että häneen kohdistuva ulosmittaus loukkaa hänen todellista oikeuttaan. Ulosottomiehen onkin ennen sivulliseen kohdistuvaa ulosmittausta sopivalla tavalla kuultava velallista ja sivullista sen arvioimiseksi, onko tietyssä tilanteessa kyseessä keinotekoinen järjestely velkojien vahingoksi. Mikäli keinotekoista järjestelyä epäillään, ulosottomies saakin tehdä sivulliselle varsin laajasti erilaisia kysymyksiä todellisen oikeudentilan selvittämiseksi.

Lue seuraavaksi: