Väliaikainen perintälaki astuu voimaan tammikuussa

Väliaikaisesta perintälaista

Väliaikainen perintälaki auttaa maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä 

Koronaviruksen myötä useat yritykset ovat joutuneet maksuvaikeuksiin. Helpottaakseen taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta, hallitus on esittänyt Eduskunnalle tilanteen ratkaisuksi väliaikaista perintälakia, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021 ja kestää aina 30.6.2021 asti.

Väliaikainen perintälaki helpottaa taloudellisessa ahdingossa olevien yritysten tilannetta mm. rajoittamalla yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tässä artikkelissa vedämme yhteen väliaikaisen perintälain tärkeimmät muutokset.

Miksi väliaikainen perintälaki? 

Nykyinen perintälaki sisältää yksityiskohtaista sääntelyä perintäkuluista pelkästään kuluttajasaatavien osalta. Väliaikainen perintälaki asettaa muuhun kuin kuluttajasaatavien perintään enimmäismäärät perintäkuluihin. Nämä perintäkulujen enimmäismäärät koskevat 1.1.2021 alkaen tehtäviä perintätoimia. Alla on listattu perintätoimien enimmäiskulut.

Perintätoimi Kulu
Maksumuistutus 10 €
Maksuvaatimus enintään 500 € 50 € (25 € lisäkirjeet)
Maksuvaatimus yli 500 € 80 € (40 € lisäkirjeet)
Tratta 100 €
Konkurssiuhkainen maksukehotus 100 €
Maksuajan pidennys 10 €
Maksusuunnitelma enintään 500 € 30 €
Maksusuunnitelma yli 500 € 60 €
Perinnän kokonaiskuluille on saman velan osalta määrätty enimmäissummat. Nämä ovat:
Kokonaiskulukatto enintään 500 € 230 €
Kokonaiskulukatto yli 500 € 410 €

Tarkemman ja yksityiskohtaisemman selostuksen väliaikaiseen perintälakiin voit lukea täältä.

Muutoksia myös trattaperintään

Tratan (julkisuusuhkainen maksuvaatimus yritysperinnässä) käyttö on uusien säännösten valossa kiellettyä, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi tratan käyttöä rajoitetaan siten, että sen käyttö perintäkeinona on sallittua vain tapauksissa, joissa velallinen on yli 100 000 euroa liikevaihtoa tekevä osakeyhtiö, joka ei ole vasta perustettu.

Konkurssilakiin tulleessa väliaikaisessa muutoksessa on rajoitettu velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta. Tällä muutoksella on vaikutuksia myös perintätoimenpiteisiin, sillä konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttöä perintäkeinona on rajoitettu.

Lue seuraavaksi: