Uuva Snabb Indrivning

Lämna genast in dina fakturor för snabb indrivning, välj det alternativ som passar dig bäst

1. Skicka in uppgifterna om fakturan per e-post

Skicka in de uppgifter som behövs om fakturan per e-post så sköter vi resten. Du kan också bifoga filer till e-postmeddelandet, exempelvis fakturan som förfallit.

För att indrivningen ska kunna inledas så snart som möjligt, ska följande uppgifter framgå av e-postmeddelandet:

Fakturans grund

En kort beskrivning av den fakturerade produkten eller tjänsten.

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn, personbeteckning eller FO-nummer, telefonnummer, adress, kontonummer, BIC

Uppgifter om gäldenären

Namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress

Uppgifter om fakturan

Fakturans nummer, fakturabelopp, faktureringsdatum, ursprungligt förfallodatum, datumet för påminnelsen, påminnelsekostnander. Du kan också bifoga den ursprungliga fakturan.

Skicka in uppdrag: info@uuva.fi

Om det handlar om en fordring som baserar sig på skuldebrev eller hyra måste uppdraget beställas via formuläret.

2. Skicka in uppgifterna om fakturan som bild

Steg 1 av 2

  • Bekräfta att fordran är ostridig och godkänn villkoren och prislistan.

3. Skicka in uppgifterna om fakturan med formuläret

Försäljning

 

Robin Baarman

robin.baarman(at)uuva.fi

+358 50 593 5773

Rainer Komi

rainer.komi(at)uuva.fi

+358 44 767 1448


myynti@uuva.fi

+358 20 721 84 96

Vårt säljteam står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.

Priset för samtal till våra 020-företagsnummer är 8,28 cent/samtal.

Kundtjänst

 

asiakaspalvelu@uuva.fi

+358 9 4134 5151

Vår kundtjänst står till tjänst vardagar kl. 9.00–16.00.